Inspektør ordning

Da vores ejendom har en inspektørordning, kan vi ved behov kontakte BygningsRaad på 4295 1100 eller på inspektor@bygningsraad.dk
Telefonen er åben mandag til torsdag 09.00- 15.00 og fredag 09.00- 13.00

Henvendelser kunne typisk dreje sig, om nedenstående eksempler, men er ikke udtømmende.:

 • Problemer med fyret
 • Vand- eller varmeproblemer
 • Vandskader
 • Tilstoppede
 • Fugtproblemer
 • Strømsvigt
 • Skader på ejendommens tag, facader, vinduer,
 • Skader på ejendommens fællesarealer
 • Indhentning af diverse tilbud fra håndværkere i forbindelse med skader

Procedure
Når du kontakter BygningsRaad, så oplys:

 • Navn
 • Adresse (gadenavn, nummer, etage og side)
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Beskriv skaden – hvis du mailer, så vedhæft gerne et billede

Herefter vil Bygningsraads inspektør evt. aftale tid om besigtigelse, inden bestilling af håndværker.

I processen kan der opstå sagsbehandlingstid, da vi ofte vil indhente tilbud fra
håndværkere, som efterfølgende skal godkendes, inden arbejdet igangsættes.